Met Reciproc heeft u het juiste spoor gevonden

Yarden Holding BV

Opdrachtgever: Yarden Holding BV
Periode: februari 2009 tot apri. 2009
Yarden Holding BV in Almere heeft Reciproc ingehuurd voor enkele weken voor het schrijven van een werkinstructie voor de implementatie van een nieuw FMIS-systeem.  Elke week vonden workshops plaats met het implementatieteam en werd de instructie aangepast aan de fase waarin de implementatie plaatsvond.

Omhoog

Implementatie scanner

Opdrachtgever: Orde van Medisch Specialisten
Periode: december 2008 – februari 2009
De Orde van Medisch Specialisten heeft Reciproc ingehuurd voor enkele dagen als coördinator tussen de leveranciers van de scanner (Xerox), van de software ScanFlowStore (X-Solutions) en beheerder van de automatisering (Brainforce). In nauw overleg met de gebruikers zijn velden gedefinieerd voor de scanner en is een korte handleiding geschreven voor alle gebruikers.

Omhoog

Plan van Aanpak en Programma van eisen CRM-systeem

Opdrachtgever: DBC-Onderhoud
Periode: oktober 2008 – november 2008
DBC-Onderhoud heeft Reciproc ingehuurd voor het maken van een plan van aanpak en het opstellen van een programma van eisen voor een nieuw aan te schaffen CRM-systeem. Reciproc heeft begin november 2008 het gevraagde programma van eisen opgeleverd. DBD-Onderhoud heeft er de voorkeur aan gegeven het project verder intern op te pakken.

Omhoog

Begeleiding overstap naar modern communicatiesysteem

Opdrachtgever: Orde van Medisch Specialisten
Periode: augustus 2007 – juni 2008
De Orde van Medisch Specialisten heeft Reciproc ingehuurd voor het begeleiden van de overstap naar een modern communicatiesysteem ter vervanging van de huidige maatwerkapplicaties onder Lotus Notes. Judith de Pagter zorgde als projectcoördinator voor het soepel laten verlopen van de overgang van Lotus Notes naar een standaard platform (AFAS ERP Software). Tevens zorgde zij voor wat betreft het CRM-gedeelte de implementatie in de organisatie. Daarbij heeft zij de Orde van Medisch Specialisten begeleid met de overgang naar een volledig moderne Microsoft kantooromgeving.

Omhoog

Project herhuisvesting Domus Medica

Opdrachtgever: bestuur huurders Domus Medica
Periode: augustus 2007– januari 2008
Reciproc heeft de bestaande facilitaire kennis en ervaring flink uitgebouwd bij de herhuisvesting van Domus Medica, een nieuwbouwproject op Papendorp (Utrecht). Het pand is half maart 2007 succesvol opgeleverd en huisvest rond de dertig organisaties uit de gezondheidszorg. De rol van Reciproc in dit herhuisvestingsproject was onder andere:

  • Voorbereiden diverse vergaderingen en het schrijven van beleidsstukken.
  • Bewaken van alle processen rondom de bouw en de inrichting.
  • Coördineren van alle huurderswensen tijdens de bouw- en inrichtingsfase.
  • Acquisitie van nieuwe huurders.
  • Leveranciers selecteren en met hen onderhandelen.
  • Opzetten van de BV Vergadercentrum Domus Medica.
  • Inrichten van het facilitair bedrijf.
  • Inrichten van ICT en telefonie.

Het bestuur van de Vereniging van Huurders "Domus Medica" heeft Reciproc tevens gevraagd voor het begeleiden van de Vereniging van Huurders van een projectorganisatie naar een reguliere vereniging met een nieuw bestuur en de financiële afronding van het herhuisvestingsproject.

Omhoog

Projectassistentie herontwikkeling nieuwbouw ziekenhuis

Opdrachtgever: Zaans Medisch Centrum
Periode: april 2007 – juni 2007
Het Zaans Medisch Centrum (ZMC) is bezig met herontwikkeling van nieuw- en verbouwplannen van het ziekenhuis. Veranderende wetgeving en gewijzigde inzichten hebben ertoe geleid dat het ZMC een intensief traject is gestart, waarin alle herhuisvestingsplannen nog een keer goed tegen het licht zijn gehouden. Uiteindelijk moet een en ander resulteren in een vernieuwd ziekenhuis per 2011. Reciproc ondersteunde ondermeer bij het uitwerken van een workshop waarbij een groot aantal medewerkers van het Zaans Medisch Centrum waren betrokken.

Omhoog