Disclaimer

Aan de inhoud van deze website is veel zorg besteed. De informatie op deze website is echter van algemene aard. Reciproc BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van onvolledigheid of onjuistheid van de informatie. Reciproc BV is ook niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die zou kunnen ontstaan als gevolg van enige onjuistheid of onzorgvuldigheid van de informatie op deze website of voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website. Niets van deze website mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Reciproc.