Reciproc mobiliseert uw processen

De expertise van Reciproc in facilitair projectmanagement mobiliseert mens en proces. Bijvoorbeeld bij herhuisvesting, facilitair projectmanagement en interim-management, maar ook voor overige facilitaire vraagstukken.

Herhuisvestingsprojecten

Reciproc coördineert, begeleidt en bewaakt het hele proces van herhuisvesting. Denk aan het inventariseren van wensen, het onderhandelen met leveranciers, het regelen van een verhuizing of het inrichten van de ICT en telefonie. Kortom alle processen rondom de bouw en inrichting, van begin tot eind.

Een huisvestingsproject is succesvol wanneer optimaal van de mogelijkheden gebruik is gemaakt. Veranderingen bieden vaak mogelijkheden om anders te gaan werken en denken, ofwel efficiënter te gaan werken. Zeker op het vlak van automatisering en facilitaire dienstverlening. Reciproc gaat deze uitdagingen met u aan.

Projectmanagement of Interim-management

Er zijn situaties waarbij de huidige omstandigheden binnen uw organisatie (bezetting personeel, deskundigheid) het niet toelaten om grote of kleine projecten op een optimale wijze te laten verlopen. Reciproc garandeert u een ervaren projectmanager. Voor langere periodes biedt Reciproc ook de mogelijkheid tot het inzetten van ervaren interim management binnen een bestaande afdeling. Ook hier geldt bij Reciproc; maatwerk en flexibiliteit.

Facilitaire vraagstukken

Ook bij facilitaire- en automatiseringsvraagstukken is Reciproc uw partner. Denk aan het implementeren van nieuwe producten of het anders werken en denken, zoals:

  • het inrichten van een facilitair meldpunt;
  • het opzetten van een ICT-helpdesk;
  • het reorganiseren van uw inkoopproces;
  • het implementeren van nieuwe producten op het gebied van ICT (CRM- of ERP-pakket) en telefonie;
  • het opzetten van een vergadercentrum;
  • het doorvoeren van efficiency- of kwaliteitsslagen;
  • het zoeken van nieuwe leveranciers.

Overtuigd? Lees waarom u voor Reciproc zou moeten kiezen?